چگونه با نظریات منفی اینترنتی برخورد کنیم

چگونه با نظریات منفی اینترنتی برخورد کنیم

 

دریافت نظرات منفی در اینترنت و شبکه های اجتماعی برای برندها همچون قرارگرفتن روی شمشیر دو لبه است. از یک سو راهی سریع و مفید برای دریافت بازخوردها و انتقادهای سازنده ای است که نسبت به به عملکرد شما بیان می شود و به بهبود کسب و کار شما کمک می کند و از سوی دیگر تریبونی آزاد است برای مردم تا با برند شما روبرو شوند و درباره آن گفت و گو کنند.

 

جان جانتش مشاور بازاریابی به صاحبان کسب و کار سفارش می کند : "هنگامی که از طریق شبکه های اجتماعی نظرات منفی دریافت می کنید، صبور، مهربان و سیاستمدار باشید."

 

آقای جانتش موسس شبکه مشاوره ای Duct Tape Marketing است و معتقد است : "هنگام روبرو شدن با نظرات منفی سیاست خاصی اجرا می کنم و آن این است که یکبار برای همیشه پاسخ می دهم."

جان جانتش و جیسن فالز متخصص بازاریابی دیجیتال در پنجمین نشست هنگ آوت گوگل تحت عنوان "بهترین توصیه های بازاریابی که از آن پیروی نمی کنید" شرکت کرده اند، فالز موسس Louisville است و خدمات مشاوره ای بازاریابی دیجیتال برپایه متد Ky ارائه می دهد و در Social Media Explorer مشغول است. او می گوید : "هنگامی که نظرات منفی دریافت می کنید از ابراز عکس العمل عصبی بپرهیزید و براحتی آن را حذف نکنید، آیا نظرات منفی باید حذف شوند؟ بی شک اینگونه نیست، شما ملزم هستید ابتدا به نگرش مشتری پاسخ دهید و بعد می توانید آن نظر را حذف کنید."

 

اگر مشکل این است که شمار نظرات دریافتی شما کافی نیست چه مثبت باشند و چه منفی، با پاسخ دادن به نگرش های مشتریان پیام های بازرگانی خود و شخصیت برندتان را نشان دهید.

 

جیسن فالز توصیه می کند : "بهترین راه برای مشارکت بیشتر مردم این است که به آن ها اجازه دهید به کسب و کار شما واکنش نشان دهند."

 

اتصال رایگان بدون هزینه

یک ماه خدمات رایگان دریافت کنید