چک لیست سئو : 4 گام برای بهینه سازی وب سایـت

چک لیست سئو : 4 گام برای بهینه سازی وب سایـت

شما می توانید یک وب سایت با قابلیت عملکرد و میزان رتبه بندی بالا در تمامی موتورهای جستجو داشته باشید.

هدف از بهینه سازی موتورهای جستجو، نتنها پیدا کردن سایت و صفحات شماست، بلکه ایجاد یک رتبه برای صفحات مرتبط می باشد؛ بدین ترتیب این سایت و صفحات در بالاترین نتایج موتورهای جستجو قرار می گیرند.

روند بهینه سازی یک عملکرد یکباره نیست، بلکه مستلزم ساخت، نظارت و نگهداری است.

1- تجزیه و تحلیل بازارهای هدف، تجزیه و تحلیل وب سایت (لغات کلیدی، متون قابل نمایش، کد ها و ... برای موتور های جستجو، تحلیل های رقابتی و نام گذاری لغات کلیدی حیاتی)

2- بررسی لغات کلیدی و توسعه آنها ( تجزیه و تحلیل لغات کلیدی، ارزیابی، رتبه بندی، اهداف)

3- بهینه سازی محتوی و قرار دادن آن روی سایت (ایجاد عنوان صفحه، قراردان عبارات استراتژیک جستجو در صفحه، توسعه نقشه سایت برای گوگل و بینگ، قرار دادن URL در موتور های جستجو اصلی)

4- بررسی جایگاه و ارزیابی مداوم (بررسی برنامه های انجام شده و میزان تاثیر آنها، نگهداری جایگاه و ارتقائ رنکینگ) 

اتصال رایگان بدون هزینه

یک ماه خدمات رایگان دریافت کنید