اینفوگرافی : مدیریت تگ، آنچه در اختیار شماست

اینفوگرافی : مدیریت تگ، آنچه در اختیار شماست

 

مدیریت تگ یک سرگرمی یا بازی نیست، یک تجارت جدی است. امروزه بازریابان بدنبال کسب درآمد هایی هستند که مدیریت تگ فراهم آورده است. مطابق با مطالعه ای تحت عنوان "انقلاب مدریت تگ" که توسط  Forrester Consulting  به انجام رسیده است، در میان بازاریابانی که از سیستم مدیریت تگ استفاده می کنند، 74 % پیاده سازی و اجرای آنالیزهای کیفیت بالا، 69 % بهبود قابلیت ها و چالاکی بازرایابی و 63 % نیز عملکرد بهتر وب سایت را برترین مزیت های مستقیم آن می دانند. برای کسانی که قصد دارند نفر بعدی حاضر در تجارت الکترونیک و IT باشند اهداف استراتژیک ضرورت دارند. بازرگانان پیش از اجرا و پیاده سازی یک سیستم مدیریت تگ باید دقیقاً هدفشان را مشخص کنند. بر پایه این مطالعه 74% از صاحبان کسب و کار عنوان کرده اند که آسانی استفاده از ویژگی های مهم یک سیستم مدیریت تگ برای آن هاست، به همین ترتیب 72% عملکرد مناسب و 40% نیز مزیت های اختصاصی را برای یک سیستم مدیریت تگ مهم دانسته اند. بهمچنین 64% از بازرگانان مورد تحقیق اظهار داشته اند که داشتن یک سرویس مدیریتی برای دسته بندی و جداسازی اطلاعات یکی از مهم ترین قابلیت های اطلاعاتی یک سیستم مدیریت تگ می باشد و بر همین اساس 60% از آن ها وجود یک منبع قانونی و قابل اتکا برای اطلاعاتی را از طریق همه نقاط دسترسی کلیدی اساسی برای این سیستم می دانند.

بر اساس این نتایج به نظر می رسد که تعداد بیشتری از صاحبان مشاغل نسبت به اطلاعات و داده ها علاقه نشان می دهند و این موضوع برایشان جذابیت پیدا کرده است. بر پایه مطالعه انجام شده 94% از این تاجران یکپارچگی داده های دیجیتالی را قدم بعدی در انقلاب مدیریت تگ می دانند به اضافه این که 80% از آن ها ایجاد چشم اندازی بهتر از مشتریان، 73% بهبود میزان حفظ مشتریان و 68% نیز افزایش تجربه در قبال مشتریان را برخی از مزیت های کلیدی سیستم مدریت تگ دانسته اند که آن را با ابتکار عمل روی مشخصات مشتری بدست می آورند و یا انتظار دارند که بدست آورند.

زمانی که بازاریابان و بازرگانان درگیر دریافت اطلاعات می شوند  بیشتر زمانشان صرف سیستم مدیریت تگ می شود. طبق این مطالعه 56% از بازاریابانی که برای شرکت ها کار می کنند و از یک سیستم مدیریت تگ نیز استفاده می کنند می گویند که بازاریابان مسئولیت بررسی و مدیریت این سیستم را برعهده دارند.

 

هنوز موانعی دست و پاگیر برای برداشتن گام نهایی به سوی یکپارچگی داده ها جلوی پای بازاریابان قرار دارد. در مطالعه Forrester Consulting  ، 53% از بازاریابان اظهار داشته اند که نبود و یا کمبود منابع مناسب فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) دست و پاگیر بوده و از یکپارچگی داده های آنلاین جلوگیری می کند، 48% آن ها نیز گفته اند که کیفیت داده ها را به عنوان مسئله نخست در یکپارچگی داده ها می دانند.

 

اتصال رایگان بدون هزینه

یک ماه خدمات رایگان دریافت کنید